Lihenologija

Lišajevi su simbiontski organizmi, u čiji sastav ulaze alge ili cijanobakterije i gljive. Predstavljaju pionirske vrste (među prvima naseljavaju neku podlogu), a mogu se koristiti kao bioindikatori. Na teritoriji Srbije, lihenološka istraživanja su nepravedno zapostavljena. Mali broj istraživača se njima bavi. Ne postoji spisak vrsta za celu Srbiju, te samim tim ni spisak ugroženih (Crvena lista). Zbog toga je svako lihenološko istraživanje važno i donosi nove podatke o diverzitetu lišajeva Srbije. Na području Grze, do sada, je zabeleženo 12 vrsta (iz 7 rodova), pretežno listastih. Većina vrsta je širokorasprostranjena i ne nalazi se na IUCN Crvenoj listi, kao ni na Crvenim listama evropskih zemalja. Cladonia rangiformis Hoffm. se nalazi na Crvenoj listi Austrije, što bi moglo ukazivati da je potrebno zaštiti je i u Srbiji.