O projektu

Ovaj projekat ima za cilj da prezentuje rezultate istraživanja flore, faune i fungija Južnog Kučaja, na području Grze, koja su vršena od strane članova Biološkog istraživačkog društva “Josif Pančić” iz Beograda. U radu istraživačkog kampa je učestvovalo preko 50 studenata i stručnih saradnika. Dobijeni rezultati biće korišćeni kao argumentacija u okviru kampanje javnog zagovaranja proglašenja područja Grze za zaštićeno prirodno dobro, koju sprovodi NVO UNECO Paraćin. Projekat je i podrška aktivnostima koji se realizuju u okviru mreže NVO NATURA 2000